Vandaag tekenen twee woningcorporaties opnieuw voor drie jaar voor een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Marc Eggermont van Woonbedrijf, Harrie Windmüller van BrabantWonen en voorzitter van het Cultuurfonds, tevens commissaris van de koning Wim van de Donk willen met kunst en cultuur dialoog, verbeelding en saamhorigheid in de wijk brengen.

 

Cultuur & leefbaarheid ondersteunen

In een tijd waarin overheden, bedrijfsleven, onderwijs en burgers met elkaar samenwerken om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, vraagt ook het organiseren van de financiering om nieuwe vormen. Een buurtcultuurfonds is een middel om dit te regelen. Het is een onafhankelijk fonds waarin meerdere partijen geld inzamelen en lokale initiatieven op het gebied van cultuur & leefbaarheid ondersteunen of realiseren. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant behandelt vervolgens alle aanvragen en levert zelf ook een financiële bijdrage.    

 

​​​
​​​​ Marc Eggermont (Woonbedrijf) en Wim van de Donk (commissaris van de koning)
​​

Woonbedrijf: betrokkenheid in de wijk

Woonbedrijf wil culturele projecten in woonwijken beter benutten en hierbij vooral de betrokkenheid van bewoners vergroten en ziet cultuur als middel voor waardecreatie in de wijkaanpak. Vanuit deze gedachte is 3 jaar geleden samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf in het leven geroepen.

 

Om te zien of de projecten en initiatieven hieraan hebben bijgedragen, heeft het PON eind vorig jaar, in opdracht van Woonbedrijf, hiernaar onderzoek gedaan. Hieruit komt naar voren dat alle betrokkenen positief zijn over het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. Ook spreken bewoners hun waardering uit voor het feit dat Woonbedrijf zich hiervoor inzet. Het aantal aanvragen is gestaag gegroeid en het aandeel cultuur is toegenomen.

 

Vanaf 2012 zijn er 140 projecten gerealiseerd. Veel betrokkenen zijn trots op hun project en de projecten hebben ook geleid tot meer ontmoeting en betrokkenheid in de wijk. Om dit succes te behouden en verder uit breiden, tekent Woonbedrijf opnieuw voor 3 jaar.

Buurtcultuurfonds Woonbedrijf

Heeft u een goed idee om meer cultuur in uw wijk te brengen? Vraag het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf aan!

Voorwaarden & aanvragen

 

 

BrabantWonen: betere contacten in de wijk

Harrie Windmüller van BrabantWonen: “We zijn in 2012 begonnen met het Buurtcultuurfonds BrabantWonen. We wilden daarmee zorgen voor duurzame verbindingen tussen bewoners in de wijken waarin BrabantWonen actief is.

 

Sinds de start van het Buurtcultuurfonds BrabantWonen hebben we, samen met de bewoners en op hun eigen initiatief,  verschillende projecten uitgevoerd in Oss en ’s-Hertogenbosch. Enkele voorbeelden hiervan zijn het pimpen van hallen in portiekflats, enkele fotoprojecten en het opknappen van binnenterreinen.

 

We hebben gemerkt dat de contacten tussen bewoners in buurten waar we een project hebben uitgevoerd, zijn verbeterd. Bovendien is de overlast in deze buurten verminderd. Dat is de leefbaarheid in deze wijken erg ten goede gekomen.  En daarom tekenen wij graag bij voor nog eens drie jaar buurtcultuur.”

 

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt bijzondere cultuurinitiatieven in Nederland en stimuleert particulieren en bedrijven om hieraan bij te dragen. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met diverse partijen kunnen we meer mogelijk maken. Op nationaal niveau maar ook heel lokaal in de wijken. Voorbeeld hiervan zijn Buurtcultuurfondsen. Het eerste buurtcultuurfonds werd in 2011 opgericht door de provincie Noord-Brabant. Inmiddels zijn er 6 buurtcultuurfondsen in Brabant. In de afgelopen jaren werden er ruim 100 grote cultuurprojecten ondersteund, daarnaast zijn er tientallen kleinschalige buurtinitiatieven mogelijk gemaakt met een bijdrage uit een van de 6 Buurtcultuurfondsen.

comments powered by Disqus

Projecten Buurtcultuurfonds