Huurders waarderen de dienstverlening van Woonbedrijf in 2016 met een 7,4. Dit cijfer is op donderdag 24 november 2016 gepubliceerd door Aedes, vereniging van woningcorporaties, die de resultaten bekend maakte van de Aedes-benchmark.

 

Lees hier de resultaten.

 

Extra aandacht voor dienstverlening

Woonbedrijf is ongeveer gelijk gebleven met haar scores. De klant oordeelde lager over onze dienstverlening dan in 2015, maar ze geven ons nog steeds een 7,4.

 

Paul Tholenaars, directeur Wonen van Woonbedrijf: “Dit resultaat geeft ons nu een positie in de staartgroep, en dat betekent dat de gehele sector is beter gaan scoren. Woonbedrijf ziet het resultaat van dit jaar als een ‘wake up call’. Het is een duidelijk signaal van de klant en dat verdient de komende tijd extra aandacht. We hebben aanwijzingen dat duidelijkheid over onze dienstverlening en een oplossing in één keer bieden, belangrijke aandachtspunten zijn.”

 

De bedrijfskosten van Woonbedrijf liggen op nagenoeg hetzelfde niveau als vorig jaar. Bij de andere woningcorporaties is er een verder dalende tendens te zien. Woonbedrijf heeft er bewust voor gekozen om niet in te zetten op kostenbesparing maar juist op handhaving van de dienstverlening. Woonbedrijf wil tegen aanvaardbare bedrijfskosten de klanttevredenheid hoog houden. Maar helaas vertellen de benchmarkscores iets anders, en dat nemen we heel serieus.


 


 

comments powered by Disqus