Oplevering najaar 2016​​

In april van 2015 start de bouw van 77 huurappartementen in Valkenswaard die door Woonbedrijf en Bouwbedrijf Pennings worden gerealiseerd. Daarover is onlangs overeenstemming bereikt tussen Woonbedrijf, gemeente Valkenswaard en Bouwbedrijf Pennings. Het nieuwbouwproject Kloosterpark bestaat uit appartementen met een mooie uitstraling en van goede kwaliteit. De appartementen komen op een uitstekende locatie in het centrum aan de markt van Valkenswaard begrenst door  de Luikerweg, de Molenstraat, het Kloosterplein en de RK kerk Sint Nicolaas met pastorie. 
 

Het betreft fase 1 van het project Kloosterpark. Op een plek die voor diverse doelgroepen geschikt is door de nabijheid van voorzieningen. We verwachten dat de appartementen in het najaar van 2016 worden opgeleverd. Om met de bouw te kunnen starten, zullen de oude bestaande panden binnenkort gesloopt worden.

Op onze speciale projectpagina vindt u alle actuele informatie over de appartementen in Kloosterpark.

Meer over Kloosterpark
​​​ ​​

Huurappartementen geschikt voor diverse doelgroepen

​​​
​​​​ Visualisatie vervaardigd door: Margry | Arts Architecten BNA BV
​​

Woonbedrijf gaat alle 77 appartementen verhuren. Bijna alle  appartementen beschikken over 2 slaapkamers. Aan de kant van het Kloosterpark is een balkon of tuintje. De uiteindelijke huurprijs is nog niet bepaald maar valt in ieder geval onder de huurtoeslaggrens (€ 699,00 prijspeil 1 juli 2014). Gegadigden die in aanmerking willen komen voor deze woningen, kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier​​.

 

Algemeen directeur De Boer: bijdrage aan kwaliteitsverbetering centrum Valkenswaard

Als grootste corporatie in de regio, neemt Woonbedrijf graag de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in de regio. Ingrid de Boer, algemeen directeur Woonbedrijf: "Ondanks de verhuurdersheffing wil Woonbedrijf nieuwbouw blijven realiseren. 

 

We gaan door met waar we goed in zijn: het zorgen voor goede woningen in prettige buurten. Ook in de regio van Eindhoven. Woonbedrijf werkt aan wonen, het wonen van onze klant. Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen. Wij vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. En dat daarbij niemand mag worden uitgesloten."

 

Wethouder Buiter; blij met resultaat van constructieve samenwerking

Voor het project Kloosterpark is het bestemmingsplan gereed, maar het kwam niet van de grond door de economische crisis. De gemeente Valkenswaard  heeft zich enorm ingespannen om met Woonbedrijf en bouwbedrijf Pennings tot gezamenlijke afspraken te komen. Die afspraken zijn nu vastgelegd en worden nog dit jaar bij de notaris bekrachtigd.

 

Wethouder Egbert Buiter van de gemeente Valkenswaard is erg blij met het resultaat: "Dit is een belangrijke locatie voor Valkenswaard. Pal aan de doorgaande weg en midden in het centrum. Zeker op zo'n plek is het niet goed voor de uitstraling van je gemeente, als er panden staan die rijp zijn voor de sloop en er niets gebeurt. 

 

Dat is onze inwoners en de politiek een doorn in het oog. Het is mooi dat we door onze actieve houding alle partijen bij elkaar hebben kunnen brengen en dat we samen tot dit resultaat zijn gekomen. Dat lukt alleen, als elke partij zich constructief opstelt en het gemeenschappelijke belang vooropstelt. Gelukkig is dat hier steeds gebeurd vanaf het moment dat we elkaar hebben opgezocht."

comments powered by Disqus