17 oktober 2016

Een veilig huis, een goed gevoel

Een veilig huis, dat woont wel zo prettig. Hoe werkt Woonbedrijf aan veiliger wonen en wat kunt u zelf doen?

 

Neem geen risico

Bij ongevallen in en om huis zijn vooral kinderen en mensen van 75 jaar en ouder betrokken. De meeste ongevallen zijn te voorkomen door zelf goed op te letten. Een val van een krukje of keukentrap, verwondingen door onvoorzichtig klussen, uitglijden over een natte vloer: een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. Neem daarom geen onnodige risico’s.

 

Hulp bij klussen

Gaat u klussen, dan is het slim om een vakman in te schakelen als dat nodig is. Zo voert onze eigen Bouwservice verbeteringen uit aan uw woning als u wilt. Natuurlijk krijgt u eerst een offerte met een overzicht van de kosten. De klus gebeurt dan veilig en goed. En dat kan u een hoop ellende besparen!

 

Brandveiligheid in huis

Op bijna elke plek in de regio kan de Brandweer Brabant-Zuidoost binnen 8 minuten komen. Maar het is natuurlijk beter als de brandweer helemaal niet hoeft uit te rukken.

 

“Daarom steken we veel energie in het geven van goede voorlichting”, zegt Wouter van der Dennen, Adviseur Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. “Op de website www.brandweer.nl is veel informatie te vinden over brandveilig wonen, waaronder een uitgebreide checklist.

 

In een notendop:

 

  • Houd de vluchtwegen vrij om de risico’s op brand en ernstige verwondingen te verkleinen,
  • Zorg voor blusmiddelen als een brandblusser en blusdeken en werkende rookmelders in huis;
  • Gebruik elektrische apparaten op de goede manier en zet deze na gebruik uit, Denk ook aan het stofvrij maken van de wasdroger;
  • Woont u in een flat of studentenhuis? Maak dan goede afspraken en houd elkaar een beetje in de gaten;
  • Download de gratis app ‘Doe de woningcheck’.

 

Kachels en geisers

In oudere woningen zitten soms nog ‘open verbrandingstoestellen’. Bijvoorbeeld keukengeisers en gashaarden. Deze hebben verse lucht nodig en halen die uit de ruimte waarin zij staan of hangen. Maar ze stoten ook verbrandingsgassen uit, waaronder koolmonoxide (CO).

 

Belangrijk als u een open verbrandingstoestel heeft:

 

  • Zorg dat u het toestel goed onderhoudt en dat u goed ventileert. Zo voorkomt u dat het toestel gevaarlijk is voor de gezondheid;
  • Plaats voldoende CO-melders in uw woning. Niet alle melders werken goed. Op www.veiligeproducten.nl ziet u welke melders goedgekeurd zijn.

 

In 2020 wil Woonbedrijf alle open toestellen vervangen hebben door bijvoorbeeld een gesloten geiser, combi-CV-ketel of een elektrische boiler. Dit leidt wel tot iets hogere maandlasten, maar ze zijn veiliger en bieden meer comfort in de woning.

 

Schadeverzekeringen

Zorg dat u een goede inboedelverzekering afsluit. Die vergoedt namelijk schade aan uw spullen die ontstaat door brand, inbraak of lekkage. Hieronder vallen ook bijvoorbeeld uw vloeren en behang. Woonbedrijf is alleen verantwoordelijk voor de kale woning, of als er sprake is van een constructiefout die te voorzien was of bij achterstallig onderhoud.

 

Let ook goed op het ‘huurdersbelang’ als u een inboedelverzekering afsluit. Hieronder vallen alle veranderingen en verbeteringen aan uw woning die u zelf heeft aangebracht. Bijvoorbeeld verbeteringen aan uw keuken en douche, timmerwerk, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen.

 

Lees meer over verzekeringen in uw huurwoning.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

Om de zorgkosten in de hand te houden, wil de overheid dat mensen langer thuis blijven wonen. Heeft u hier ondersteuning bij nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een traplift, toiletstoel, tillift of het verbreden van deuren.

 

De beoordeling en afhandeling van uw Wmo-aanvraag verloopt via uw gemeente. Woonbedrijf heeft daar geen invloed op. Wel zorgen wij meestal voor het plaatsen van de aanpassingen in uw woning als uw aanvraag wordt goedgekeurd. In 2015 gebeurde dat 61 keer. De kosten verrekenen wij rechtstreeks met uw gemeente.

 

Soms geven wij de gemeente advies over het nut van aanpassingen. Het heeft geen zin om aanpassingen te doen aan een woning die binnenkort gesloopt wordt. En als er bijvoorbeeld een renovatie staat gepland, proberen we werkzaamheden te combineren.

 

Oppluspakket

Speciaal voor 55-plussers heeft Woonbedrijf het Oppluspakket: een aantal voorzieningen dat u helpt om langer in uw vertrouwde huurwoning te blijven wonen. Bijvoorbeeld een douchezitje, tweede trapleuning of antislipvloer. Onze huurders van 55 jaar en ouder kunnen gratis een aantal hulpmiddelen bij ons aanvragen.

 

Lees meer over het Oppluspakket.

 


 

 

comments powered by Disqus