17 oktober 2016

Voor een veilige buurt hebben we elkaar nodig

Iedereen wil prettig kunnen wonen, in een fijn huis en in een leefbare buurt. Bij de meeste mensen gaat dit goed. Maar soms krijgt een buurt te maken met overlast. En is een veilig woongevoel niet vanzelfsprekend. Woonbedrijf komt dan in actie, maar kan dat niet alleen.

 

Verwarde mensen

Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal problemen met verwarde mensen toe. Dat merken ook de medewerkers van Woonbedrijf.

 

Zij hebben vaker te maken met mensen met psychiatrische stoornissen, verslaving, trauma’s, problemen door bijvoorbeeld gokschulden of met dementerende ouderen die langer zelfstandig moeten blijven wonen. Door hun gedrag veroorzaken ze soms overlast in buurten en kunnen ze een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving.

De cijfers

‘Fietsende man van A7 gehaald’. ‘Verwarde man maakt de buurt wakker en belt negen keer 112’. ‘Verwarde vrouw vernielt balkon’. Dit zijn nog maar een paar krantenkoppen. Dit zijn de cijfers achter deze krantenkoppen:

 

  • 18.000 meldingen in 2015 bij woningcorporaties van overlast door verwarde personen, zoals geluidsoverlast of nachtelijke overlast door paniekaanvallen of psychoses;
  • 2.000 incidenten per jaar door verwarde huurders, zoals geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting of een andere vorm van schade aan de woning;
  • 65.000 keer moest de politie in 2015 uitrukken voor verwarde mensen, een stijging van 65% vergeleken met vijf jaar eerder.

Bron: De Monitor, KRO-NCRV.

 

Samenwerking alle partijen

“Woonbedrijf moet zorgen voor ongestoord woongenot, dat staat in het huurcontract. Daarom werken we heel goed samen met GGZ, gemeente en politie. Maar soms lukt het gewoon niet om een oplossing te vinden”, aldus Koj Koning, districtsmanager bij Woonbedrijf en verantwoordelijk voor Woonoverlast/Veiligheid.

 

“Dat komt omdat het heel lastig is om mensen gedwongen te laten opnemen als er geen noodsituatie of direct gevaar is. Woonbedrijf heeft daar niet de bevoegdheid voor. Zelfs niet als iemand elke nacht 25 keer aanbelt bij zijn buren, die zich daardoor heel onveilig voelen.

 

Maar als bijvoorbeeld een demente bejaarde mevrouw telkens vergeet het gas uit te draaien en daardoor de hele flat in gevaar brengt, kan dat natuurlijk niet door blijven gaan. Dan zal het gas moeten worden afgesloten.”

 

Van buurtbemiddeling…

In Eindhoven pakken hulpverleners en woningcorporaties overlast op verschillende manieren aan. Bijvoorbeeld met buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling Eindhoven is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de politie en de woningcorporaties.

 

Buurtbemiddeling kost niets en helpt kleine problemen op te lossen, zoals overlast door vuilnis van de buren, ruzie over schuttingen, bomen, parkeren, overlast door kinderen of huisdieren en harde muziek. Het doel is om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen.

 

… tot veiligheidshuis

Daarnaast heeft Eindhoven woonoverlastteams. Deze teams bespreken regelmatig gevallen van woonoverlast. Per situatie bekijken ze of de overlast door middel van zorg- of hulpverlening kan worden opgelost. In elk team zit een medewerker van Woonbedrijf.

 

Bij nog ingewikkeldere problemen wordt het gemeentelijk de-escalatieteam ingeschakeld en in extreme situaties het veiligheidshuis Brabant Zuidoost; een samenwerking tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, maatschappelijk werk, verslavingszorg en Slachtofferhulp Nederland.

 

Uithuiszetting

We hebben altijd een intakegesprek voordat we een huurcontract tekenen. We bespreken dan onder meer de rechten en plichten van de huurder. Ook vragen we om een overzicht van eerdere adressen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ondanks deze controles, ontstaat er soms toch overlast. Zelfs als we extra voorwaarden in het huurcontract opnemen.

 

We doen er alles aan om overlast te stoppen. Dat kost soms best wat tijd. Als alle afspraken en maatregelen geen effect hebben, stappen we naar de rechter. Dan wordt degene die overlast veroorzaakt uiteindelijk vaak uit huis gezet. Dat gebeurt enkele keren per jaar.

 

Overlastdagboek

Woonbedrijf kan zelf nooit beslissen een huurder uit huis te zetten. Alleen een rechter mag een huurovereenkomst vernietigen. Wij moeten dan eerst een dossier opbouwen. Dat is nodig om de rechter ervan te overtuigen dat er sprake is van ernstige, herhaaldelijke overlast die het woongenot en de veiligheid van omwonenden aantast.

 

Daarom is Woonbedrijf gestart met het ‘overlastdagboek’. Met dit systeem kunnen bewoners op elk moment melding maken van voortdurende overlastsituaties, zelfs met foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten. Dit helpt ons bij het opbouwen van het dossier.

 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met onze Klantenservice: 040 - 2 43 43 43.

 


 

comments powered by Disqus