22 juni 2015

 

Woonbedrijf verhuurt niet alleen bestaande woningen, we zorgen ook voor nieuwbouw. Eén van onze bijzondere projecten is SPACE-S. Hier bouwen de toekomstige bewoners samen aan hun ideale buurt. Want samen ontstaan de mooiste ideeën. Angelique Bellemakers, districtsmanager Strijp, en projectleider Fulco Treffers vertellen over de laatste ontwikkelingen.

 

De bouw is gestart

“De ontwikkeling van een groot project als SPACE-S gaat niet van de een op de andere dag. Eind 2012 begonnen met het project en gaven we het de naam ‘Create your own SPACE-S’. In juni 2015 is de bouw van de 402 nieuwe woningen gestart en in het najaar van 2016 krijgen de eerste bewoners de sleutel. Al meer dan 1.000 mensen zijn betrokken bij het ontwerp van deze nieuwe buurt”, vertelt Angelique.

Er zijn nog woningen!

Een deel van de woningen en werkruimtes op SPACE-S is al gereserveerd, maar er zijn nog heel verschillende woningen beschikbaar. Meedoen kan dus nog! Interesse? Op de website van SPACE-S staat meer informatie. Volg ook de Facebookpagina voor nieuws en updates!

 

Samen tot een beter plan komen

“De inbreng van de bewoners heeft ertoe geleid dat we een beter plan hebben gekregen, met woningen waar ze nu en later graag willen wonen. Doordat mensen meedenken over hoe zij willen wonen, samen met anderen, zijn de afwegingen meer doordacht gemaakt”, vertelt Fulco.

 

Zelf invulling geven 

Angelique gaat verder: “Het is leuk om te zien hoe de toekomstige bewoners op allerlei vlakken met de invulling bezig zijn. De bewoners begonnen eerst met de grote lijnen van het plan. Moeten het aaneengesloten woonblokken of losse gebouwen worden? Hoe moeten de woongebouwen en omgeving eruit zien? Daarna kwam de plattegrond van hun eigen woning.

 

Het grootste gedeelte van de plannen is klaar. Nu zijn we nog bezig met het ontwerp van de ingangen en de inrichting van de hofjes.” Fulco vult aan: “We denken nu na over de collectieve ruimtes. We kijken wat de behoeftes en ideeën van de bewoners zijn. De ruimtes zijn bedoeld als een aanvulling op de eigen woning en er komt ruimte voor horeca.”

 

Wonen in een mix

SPACE-S bestaat uit 402 woningen in zeven woonblokken. Ieder blok heeft een eigen uitstraling, maar samen vormen de blokken één geheel. Het is een groene wijk in de stad. Er is veel aandacht voor hofjes, daktuinen en gezamenlijke ruimtes om elkaar te ontmoeten.

 

Er zijn zes typen woningen beschikbaar: appartementen in allerlei afmetingen, lofts, studentenkamers, studentenstudio’s, woonwerkcombinaties en woongroepen met extra begeleiding.

 

“Wonen op SPACE-S is wonen in een mix. Per verdieping en per gebouw zijn er verschillende woningtypes. Het is een woonomgeving voor iedereen: jong en oud, studenten en werkenden, singles, stellen en gezinnen, uitsluitend wonen of wonen en werken.

 

Bijzondere woonvormen 

Ook een enthousiaste groep ouders van jongvolwassenen met een beperking heeft zich aangesloten, onder naam Plu-S. Deze ouders creëren een woonvorm waar hun kinderen gaan wonen en daarbij begeleiding krijgen”, legt Angelique uit. “SPACE-S is echt gebaseerd op ‘hoe wil ik wonen en leven?’”

comments powered by Disqus