30 maart 2015​

Na anderhalf jaar renoveren zijn 269 woningen in Geestenberg in Tongelre voorzien van nieuwe gevels, kozijnen en daken. Vrijwel gelijktijdig startte Woonbedrijf in deze wijk ‘Expeditie Geestenberg’ om het contact in de wijk te stimuleren. Hoe beleefden bewoners de renovatie en de Expeditie?

 

Geestenberg is een bijzondere wijk

Geestenberg is een typische wijk uit de jaren zeventig. Een wijk waar bewoners elkaar op straat ontmoeten dankzij de vele plantsoentjes en gemeenschappelijke pleintjes. Bewoner Jochem Bouma: “Geestenberg is een bijzondere wijk. Als je naar buiten loopt, sta je nooit direct op de openbare weg. Dat maakt het heel gezellig. Wel waren de huizen echt aan een opknapbeurt toe.”


Begeleiding tijdens de renovatie

Een renovatie als deze kan voor bewoners behoorlijk ingrijpend zijn. Daarom kon iedereen die wilde meedenken en meepraten over de renovatie, zich aansluiten bij een speciale klankbordgroep.

 

Jochem deed enthousiast mee. “De invloed van de renovatie op ons gezinsleven was soms wel wat heftiger dan verwacht. Op werkdagen loopt alles anders dan normaal. Ook de afwerking die er nog op volgt, het ‘eigen maken’, kost meer tijd dan verwacht. Ik ben wel tevreden met het eindresultaat. We hebben ook de kruipruimte laten isoleren waardoor mijn energierekening zeker lager wordt.”

 

Ook Sigrid Degener zag best wel op tegen de werkzaamheden aan en in haar huis. “Ik kon niet goed overzien wat er allemaal op me af kwam. Gelukkig hielp Woonbedrijf mij goed met de voorbereiding en kreeg ik alle informatie die ik nodig had. Er waren zelfs mensen die me hielpen met het verplaatsen van meubels. Ik merk nu duidelijk verschil: het is ’s morgens echt minder koud.”

Prettige buurt

Woonbedrijf wil niet ‘alleen maar’ huizen verhuren. Cindy van der Willigen, senior klantbeheerder bij Woonbedrijf: “We wilden deze buurt aantrekkelijker maken voor de bewoners, zodat er meer saamhorigheid zou ontstaan. Door Expeditie Geestenberg kregen bewoners onderling meer contact en voelden zij zich meer betrokken bij de renovatie. Mede door de Expeditie zijn er hele leuke activiteiten van de grond gekomen. De vele pleintjes en plantsoentjes hebben we daarbij prima kunnen gebruiken.”

 

“Door de expeditie komen ideeën om samen iets te ondernemen veel beter uit de verf”, vertelt ook Sigrid. “We organiseren bijvoorbeeld een filmavond in het park waar we niet alleen een film kijken, maar ook elkaar kunnen ontmoeten.”

 

 

 

Jochem: “Er zijn themaplantsoenen aangelegd, zoals een eetbaar plantsoen en een kinderplantsoen. Wijkbewoners onderhouden deze zelf. Van de oude kozijnen en het glas van onze huizen hebben we een kas gebouwd. Deze stond op Strijp-S tijdens de Dutch Design Week. Nu proberen we de kas een plek te geven in de wijk. Dan hebben we er met z’n allen nog wat aan. ”

 

Sigrid weet het gesprek af te ronden met een mooie eindconclusie: “De renovatie en de Expeditie hebben meer veiligheid gebracht. Niet alleen door beter hang- en sluitwerk, maar ook doordat je meer mensen kent. Je zoekt elkaar nu veel meer op.”

 

Weetje: niet alleen de kozijnen voor de kas zijn hergebruikt. Alle nog bruikbare kozijnen krijgen een nieuwe bestemming. Dit project noemen we Expeditie Kozijn.

comments powered by Disqus