10 april 2017 

​Een klacht? We proberen het samen op te lossen!

Wim Raaijmakers is plaatsvervangend voorzitter van de onafhankelijke Klachtencommissie. Hij vertelt dat de Klachtencommissie voor Woonbedrijf werkt aan een nog betere dienstverlening. "We helpen Woonbedrijf om klachten goed op te lossen en in de toekomst dezelfde klachten te voorkomen."

 

Eerst een goed gesprek

"Een goed gesprek lost 95 procent van de klachten op. Daarom vragen we altijd om een klacht eerst met de juiste persoon binnen Woonbedrijf te bespreken", vertelt Wim.

 

Soms lukt het niet om samen met de medewerker van Woonbedrijf de klacht op te lossen. "Huurders en toekomstige huurders kunnen dan een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Dat kan met het klachtenformulier van de Klachtencommissie of door een e-mail of brief te sturen.

 

Download het formulier voor de Klachtencommissie (PDF)

De Klachtencommissie

De Klachtencommissie van Woonbedrijf bestaat uit vier leden. De voorzitter heeft een juridische achtergrond en is kantonrechter. Plaatsvervangend voorzitter Wim Raaijmakers was bijna 40 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. In de Klachtencommissie zit ook een lid dat voorgedragen door de huurdersbelangenvereniging en een lid namens Woonbedrijf.

Website Klachtencommissie

 

 

Zo werkt de Klachtencommissie

Wim legt uit wat er gebeurt als de Klachtencommissie een klacht in behandeling neemt. "Als de Klachtencommissie alle informatie heeft verzameld, luisteren we op een onafhankelijke locatie naar het verhaal van de huurder en Woonbedrijf. We noemen dat een hoorzitting.

 

Soms gaan we ter plaatse kijken. Bijvoorbeeld als de klacht gaat over een te gladde galerijvloer, een keukenblad met waterschade, verkeerd tegelwerk bij een renovatie, vocht en schimmel in de woning of ontevredenheid over de oplevering."

 

Als de huurder en Woonbedrijf hun mening hebben gegeven, gaat de Klachtencommissie in overleg om te besluiten of de klacht terecht is. Wim: "Soms zijn die beslissingen best lastig. Want niet altijd is een klacht of geschil honderd procent terecht (gegrond) of onterecht (ongegrond)."

 

Wijze lessen voor Woonbedrijf

Brian Mous is secretaris van de Klachtencommissie vanuit Woonbedrijf: "Voor Woonbedrijf is de Klachtencommissie erg belangrijk. Het vertrouwen in deze onafhankelijke commissie is zo groot dat we de adviezen bijna altijd overnemen. Bijvoorbeeld betere informatie op de website en meer klantvriendelijke brieven. Elke klacht is een les om het de volgende keer beter te doen."

Klachten bij Woonbedrijf

Woonbedrijf verhuurt 32.000 woningen in regio Eindhoven. Jaarlijks ontvangen we ongeveer 250 klachten van huurders en woningzoekenden. Bijna alle klachten lossen we samen op. Uiteindelijk komen er jaarlijks maar zo’n 15 klachten terecht bij de Klachtencommissie. Die is onafhankelijk en het indienen van een klacht is gratis.

Klacht melden

 

 


 

comments powered by Disqus