15 december 2015

De wijk Genderdal in Gestel is een van de negentien actiegebieden van de gemeente Eindhoven. Daarom werken bewoners, gemeente, corporaties en professionals samen aan een betere leefbaarheid. Al deze partijen gingen in juni samen met bewoners in gesprek over 6 thema's/ kernopgaven. Vooraf zijn deze thema's al bepaald. In december werden de uitkomsten gepresenteerd.

 

​​​​ Klik op de afbeelding voor een grotere afbeelding of download de PDF van de hele brochure.

6 thema's

In juni gaven bewoners bij elk van de volgende thema's aan wat zij belangrijk vinden:

 

  • Veiligheid en overlast;
  • Wonen en woningbouw;
  • Openbare ruimte en uitstraling buurt;
  • Gezondheid en zorg;
  • Vrije tijd, activiteiten en voorzieningen;
  • Onderwijs, werken en economie.

 

Uitkomsten: Genderdal geeft richting

De bewoners kregen in december een terugkoppeling van uitkomsten per thema. Hiervoor werd een tekening gemaakt, die de uitkomsten duidelijk verbeeldt. Ook is er een Buurtcontract opgesteld, waarin de acties uitgewerkt zijn die horen bij de uitkomsten.

 

De uitkomsten vormen de basis voor een gebiedsprogramma dat tot 2018 loopt.

 

Thema 1: Veiligheid en overlast

De belangrijkste onderwerpen binnen dit thema zijn: de aanpak van overlast door jongeren en bezoekers van de wijk, de aanpak van zwerfvuil en verbeterde verkeersveiligheid.

 

Met het opstarten van buurtpreventie is al een goede stap gezet! Bewoners kunnen veel doen door een oogje in het zeil te houden, maar ook door het gesprek met elkaar aan te gaan. Begin 2016 wordt het Buurtcontract voor 2016 ondertekend.

Thema 2: Wonen en woningbouw

Betaalbare, goed onderhouden en energiezuinige woningen zijn belangrijk. Woningcorporaties hebben hier een grote rol in.

 

Woonbedrijf gaat de komende jaren aan de slag met het groot onderhoud en het energiezuiniger maken van de Airey-woningen en met de aanpak van het omliggende groen. Trudo biedt met het ‘Slimmer Kopen’-concept betaalbare koopwoningen aan in de wijk.   

Thema 3: Openbare ruimte en uitstraling buurt

De openbare ruimte en de tuinen worden aangepakt én bewoners gaan een belangrijke rol spelen bij het onderhoud hiervan.

 

Via Stichting OOG vindt er een paar keer per jaar een wijkschouw plaats door bewoners en professionals. Wat moet er aangepakt worden? Scholieren helpen mee om zwerfvuil rondom de school te voorkomen.

Thema 4: Gezondheid en zorg

Elkaar helpen, onderling contact, voldoende vrijwilligers in de buurt en meer activiteiten worden steeds belangrijker. Hierin worden de komende jaren stappen gezet.

Thema's 5 en 6: Vrije tijd, activiteiten en voorzieningen/ Onderwijs, werken en economie

Deze thema’s zijn (nog) niet verder uitgewerkt door de buurtbewoners. Door samen te werken hopen alle betrokkenen dat eind 2018 de status ‘actiegebied’ voor Genderdal kan komen te vervallen!

 

Vragen of aanmelden als vrijwilliger? 

Neem dan contact op met Stichting OOG via 040-292 84 84 of kom langs in de buurtinformatiewinkel op Brucknerplein 3.

 

comments powered by Disqus