29 maart 2016​

Een eigen huis. Voor veel dak- en thuislozen is dat een wens die door een heel pakket van regels en eisen nooit uitkomt. “Maar juist door deze mensen een eigen huis te bieden, geef je ze vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ze zijn enorm gemotiveerd en doen hun best om dit (t)huis te houden.” Chris van de Weijer van GGzE is coördinator van Housing First en legt uit waarom Housing First werkt.

 

Housing First geeft mensen een kans

Samen met vijf collega’s van Neos en vijf collega’s van het Leger des Heils zet Chris zich in voor de huurders via Housing First.

 

“Het gaat om mensen die al lange tijd buiten de maatschappij vallen. Ze hebben daardoor geen kans op de juiste zorg, werk en een huis. Allemaal dingen die voor ons heel gewoon zijn. Bij Housing First geven we mensen een kans. We leggen geen nadruk op wat nog niet goed gaat, maar kiezen juist voor ‘het gezonde stuk’ en eigen verantwoordelijkheid. En dat werkt."

 

Samen kijken wat er nodig is

Housing First stelt drie voorwaarden:

  1. De huur moet op tijd betaald worden;
  2. Er mag geen overlast zijn;
  3. Zeker één keer per week komt er iemand van Housing First binnen.

 

Chris: “Samen bekijken we wat er nodig is om succesvol te wonen en niet meer dakloos te worden. Zelfvertrouwen en samenwerking zijn daarbij het allerbelangrijkste.”

 

Welkom aan 100ste huurder

Housing First heeft in Eindhoven al honderd mensen geholpen. Het is een succes. Chris lacht van oor tot oor als hij vertelt dat tachtig procent vooruit kan met hulp van Housing First. “Maar dat kunnen we niet zonder de inzet van onze partners. Vooral de samenwerking met woningcorporaties zoals Woonbedrijf is intensief.“

 

Goede klik Woonbedrijf en Housing First

Het partnerschap tussen Woonbedrijf en Housing First werkt goed.

 

Petra van Kessel, senior klantbeheerder bij Woonbedrijf: “De nauwe samenwerking zorgt voor een goede klik tussen de huurder, de woning en de buurt. Als er vragen zijn, reageert Housing First snel en lost eventuele problemen op. We zien dat de huurders van Housing First enthousiast zijn over hun huurwoning en de buurt waar ze wonen.”

comments powered by Disqus