30 maart 2018

Samen werken aan een nog beter blad

In het najaar van 2017 vroegen we ruim 400 huurders via de telefoon naar hun mening over Buurten!. U waardeert ons blad met een 7,4, daar zijn we blij mee! Daarna organiseerde een onderzoeksbureau drie bijeenkomsten, met telkens andere huurders. Zij gingen met elkaar in gesprek over wat zij vinden en verwachten van ons bewonersmagazine.

 

Huurdersonderzoek naar Buurten! 

 

Herkenbaar Woonbedrijf

In totaal doen er vijf huurders aan de eerste middag mee. Deze groep vindt Buurten! heel herkenbaar voor Woonbedrijf. De leesbaarheid, het aantal foto’s en de manier waarop het blad is ontworpen, vinden deze heren prima.

 

Wel is er kritiek op de keuze van onderwerpen: het mag wat minder ‘gezellig’ en wat meer inhoudelijk. Onderwerpen als brand, inbraakpreventie, woonoverlast en huiselijk geweld mogen vaker aandacht krijgen. De politie en gemeente of andere professionele partijen mogen vaker hun mening geven in Buurten!.

 

Ook mag er vaker worden geschreven over de dienstverlening van Woonbedrijf. En als Woonbedrijf een keer een fout maakt, is Buurten! de beste plek om dat eerlijk toe te geven.

Huurdersonderzoek naar Buurten!

Aandacht voor overlast

Ruud Borremans uit Veldhoven doet mee omdat hij graag meer aandacht wil in Buurten! voor woonoverlast:


“Ik heb het niet over een stereootje dat een keer te hard staat, maar over ernstige woonoverlast waardoor je niet meer veilig woont”, zegt Ruud. “Als je ermee te maken krijgt, heeft dat enorm veel impact op je leven. Waarom Woonbedrijf dit onderwerp vaker in het huurdersblad moet behandelen, wil ik hier vanmiddag bespreken.”

 

Deze onderwerpen zijn besproken:

 • Bewonersinitiatieven in je buurt
 • Informatie over je woning
 • Projecten van Woonbedrijf in je buurt
 • Activiteiten en evenementen in je buurt
 • Ontwikkelingen bij Woonbedrijf
 • Informatie over dienstverlening van Woonbedrijf
 • Informatie over het huren van een woning
 • Projecten van Woonbedrijf in de regio
 • Persoonlijke verhalen van bewoners
 • Medewerkers van Woonbedrijf
 • Activiteiten en evenementen in Eindhoven en omgeving

 

Huurdersonderzoek naar Buurten!

Verhalen of informeren

Martin Deen uit Eindhoven: “Ik heb geen verwachtingen, maar hoop wel dat Woonbedrijf goed luistert. Het is sowieso goed dat dit onderzoek plaatsvindt. De vraag die mij bezighoudt is: wat is het doel van het blad? Wordt Buurten! gemaakt om er gezellige huurdersverhalen in te zetten? Of is het blad bedoeld om huurders te informeren over belangrijke dingen? Dat laatste kan beter, vind ik.”

 

Dit vinden de deelnemers van Buurten!:

 • Graag een combinatie van persoonlijke verhalen, tips en informatie.
 • Meer aandacht voor lopende projecten in verschillende wijken.
 • Ga serieuze onderwerpen niet uit de weg.
 • Soms mag de toon wat kritischer.
 • Veel foto’s zijn leuk, maar er mag meer samenhang zijn tussen de foto’s en de tekst.
 • De vormgeving is erg druk.
 • Het blad liever op papier dan digitaal.
Huurdersonderzoek naar Buurten!

Eigen woonplaats

Jan Bakker uit Geldrop is geen fanatieke lezer, maar een ‘bladeraar’: “Als Buurten! komt, kijk ik ’m altijd even door om te zien of er iets interessants in staat. Ik vind voor al verhalen over mijn eigen woonplaats Geldrop interessant. Het merendeel gaat over Eindhoven, terwijl Woonbedrijf in de hele regio woningen verhuurt. Zou dat niet anders kunnen?”

 

Wat is de volgende stap?

De ideeën en meningen van deze middag nemen we mee in de verdere ontwikkeling van Buurten!. Ook geven we huurders een plek aan onze redactietafel. Een aantal huurders gaf aan dat graag te willen. We gaan kijken hoe we dat kunnen organiseren.

  

comments powered by Disqus