3 juli 2017 

Al meer dan 450 goedgekeurde aanvragen

Wij werken in de buurt samen met allerlei partners, zoals welzijnsorganisaties en gemeenten. Maar misschien wel de belangrijkste partner bent u als bewoner. Wij hebben uw hulp en creativiteit nodig om de buurten nóg leuker en leefbaarder te maken. Dankzij het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf is er geld om uw goede ideeën uit te voeren.

 

Samen in de buurt

Is het contact tussen uw buurtgenoten toe aan een opfrisbeurt? Kan uw straat wel een fijne ontmoetingsplek gebruiken? Wilt u iets veranderen aan eenzaamheid in uw wijk?

 

Met geld uit het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf kunt u uw ideeën voor een betere buurt uitvoeren. U krijgt hulp van onder meer social designers, kunstenaars, theater-en muziekmakers en fotografen voor het uitwerken van uw creatieve plan. Sinds de start van het fonds in 2012 kregen we al meer dan 450 aanvragen uit de hele regio. Huurders maken er dus volop gebruik van!

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant steunt het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) coördineert en begeleidt de aanvragen als huurders hulp bij het project willen.

Doe ook mee!

Ook u kunt een een bijdrage uit het Buurtcultuurfonds aanvragen! De aanvraag moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.    

Info & aanvragen

   

Positieve reacties van bewoners

Wij waren benieuwd wat onze huurders vinden van buurtcultuurprojecten. Daarom deden we een onderzoek, waar meer dan 600 huurders aan meededen. Ruim 82% vindt dat het steunen van buurtcultuurprojecten past bij ons als woningcorporatie. En bewoners die betrokken zijn bij een project, geven buurtcultuur een 7,5. Mooie cijfers, vinden wij. We zijn er dan ook best trots op.

 

Ook zien we dat buurtcultuur volop in beweging is. De ondervraagden willen bijvoorbeeld meer aandacht voor projecten rond natuur en biodiversiteit. Als de projecten aan de voorwaarden voldoen, dan ondersteunen we die natuurlijk ook!

 


Voorbeelden van buurtcultuurprojecten 

 

Schakelbank, Best

Het Schakelplein in Best onderging een flinke metamorfose. De doorgaande weg kreeg een scherpere bocht om het verkeer af te remmen. Dat maakt het Schakelplein veiliger. Ook is er een nieuw speeltuintje ingericht voor de kinderen. Het Schakelplein is nu een echte ontmoetingsplek in de buurt!

 

Lees meer over de Schakelbank.

 

De Vlinderhof, Geldrop

In 2014 renoveerde Woonbedrijf de woningen in De Hofjes in Geldrop. De bewoners wilden graag zitplekken om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook zochten we naar een oplossing om de vele insecten, die door de renovatie hun thuis kwijtraakten, een nieuw huis te geven. Dus openden we midden in het plantsoen De Vlinderhof, met een insectenhotel, een bloementuin en een bank.

 

Lees meer over de Vlinderhof.

 

Veilig Tivoli, Stratum Eindhoven

Hoe veilig voelen de bewoners van Tivoli zich? De geluiden op straat, de cijfers van de gemeente Eindhoven en de cijfers van de politie geven allemaal iets anders aan. Wat is nu waarheid en wie kan het beste iets vertellen? Natuurlijk de Tivoliaan zelf. Dames Flats spraken samen met medewerkers van Woonbedrijf en Lumens in totaal 121 bewoners. De Dames Flats zagen er bijzonder uit, waardoor de gesprekken makkelijker op gang kwamen. De uitkomst was dat bewoners trots zijn op hun buurt, klaarstaan voor de buurman en zich veilig voelen in hun woning en buurt.

 

Fietsen op de gevel, Woensel-Zuid Eindhoven

In Lijmbeek is de fietsenstalling in de kelder lastig te bereiken, waardoor de buurt last had van rondzwervende fietsen. Studenten van het St. Lucas bedachten samen met bewoners een creatief plan om met behulp van schilderingen op de gevels het fietsparkeren op deze plek te stimuleren en een leuk straatbeeld te creëren.

 

Breitol Amandelpoort, Woensel Noord Eindhoven

Ontwerpster Eva Broekhuijse ging aan de slag met een ‘wildbrei-project’ in seniorenflat de Amandelpoort. De bewoners vonden de gezamenlijke ruimtes niet zo gezellig en stonden te trappelen om met breisels de boel aan te kleden. Eva maakte een soort enorme punnik-machine. Als het werk gedaan is, kan de 'breitol', in het trapgat gehangen worden.

 

KunstRoute 65, Eindhoven

KunstRoute65 organiseert laagdrempelige activiteiten voor ouderen op het gebied van design, creatieve technologie en urban culture. De laatste twee jaar gingen deelnemers op bustour en konden ze zelf aan de slag, bijvoorbeeld met een workshop 3D-printen. Er worden steeds nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals project Poezie.Nu, waarbij ouderen van gedichtjes uit de poezie-albums raps maken (i.s.m. E-Moves).

 

Drents Dorp Hoofdkwartier, Strijp Eindhoven

Een bijzondere plek in Strijp: het Drents Dorp Hoofdkwartier onder het Strijps Bultje. Het pand is gemaakt van oude kozijnen en sloophout, afkomstig uit renovaties en van ‘buurman’ Piet Hein Eek. Bewoners uit de buurt organiseren er van alles, zoals creatieve activiteiten, Het Ongemakkelijk Diner en exposities tijdens de jaarlijkse Dutch Design Week.

 

Lees meer over Het Ongemakkelijk Diner.

Lees meer over activiteiten in het Hoofdkwartier.

 

Inrichting studentenflat Aurora, TU Eindhoven

Studenten van de TU/e werken zelf aan de inrichting van de ontmoetingsruimte van hun nieuwe studentenflat Aurora. Met behulp van ‘legoblokken’ en professionele creatieve begeleiding, maken zij van een ‘gewone’ ontmoetingsruimte in een paar sessies een echt thuis!

 

Studenten bedachten ook zelf de naam Aurora.

 

Mariabeeld, Tongelre Eindhoven

De buurt Lakerlopen is deels gesloopt en opnieuw gebouwd. Stichting Wijk- en Huurderbelangen Lakerlopen (SWHL) zette zich in voor het terugplaatsen van het Mariabeeld op het poortgebouw aan de Bosboomstraat. Tijdens de renovatie belandde het 15 jaar lang in de opslagruimte van Woonbedrijf. Een kunstenares restaureerde Maria en kinderen uit de buurt hielpen met het maken van een nieuwe nis. Bewoners kunnen votieven (wensen) rond het beeld hangen.

 

Expositie Van Abbemuseum, Woensel-Noord Eindhoven

De deelnemers van het project (on)breekbaar - bewoners uit Blaarthem en Vaartbroek- mochten exposeren in het Van Abbemuseum. Hun hoogstpersoonlijke kistjes waren te zien op de bovenste verdieping van het museum. Het thema van de kistjes: kwetsbaarheid en kracht.

 

Meer voorbeelden staan op ons visueel jaarverslag.

 


Dit vindt Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

Henk Gernand, bestuurslid Stichting Huurdersvertenwoordiging Woonbedrijf:

 

"Het Buurtcultuurfonds is een goede mogelijkheid om de samenwerking tussen huurders in een wijk of buurt invulling te geven. De kleinschalige aanpak kan buurtbewoners motiveren om zich in te zetten voor het belang van de hele wijk. Als Huurders van Woonbedrijf, zoals we onze stichting tegenwoordig noemen, roepen we iedereen op om hier gebruik van te maken, bijvoorbeeld door een plekje in te richten waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

 

Door gebruik te maken van het Buurtcultuurfonds komen huurders dichter bij elkaar te staan, gaan ze meer samenwerken en van elkaar leren. Denk ook aan een huurdersloket voor vragen en opmerkingen, of een prikbord specifiek voor huurderszaken waar je slimme oplossingen, wensen of suggesties openbaar kunt delen. Als Huurdersvertegenwoordiging kunnen wij dan regelmatig deze informatie ophalen, en daar onze missie, visie en strategie op afstemmen."

 

Lees meer over de Huurdersvertegenwoordiging.

 


 

 

comments powered by Disqus